ติดตั้ง Windows 7/10 in single partition

1. บูทเครื่อง Client ด้วย  USB drive or DVD.
2. เมื่อระบบบูทขึ้นมาจะได้ตามภาพที่ 1

 001

รูปที่ 1

3. เมื่อบูทระบบถึงการกำหนดโซนเวลาให้กด  "Shift + F10"เพื่อเปิด command prompt (ตามรูปที่ 2).

 002

รูปที่ 2

4. ให้พิมพ์ "diskpart" and press enter (รูปที่ 3).

 003

รูปที่ 3

5. ต่อมาพิมพ์ "list disk" เพื่อโชว์ the harddisk connected to the client PC (รูปที่ 4).

 004

รูปที่ 4

6. เราจะเห็น 1 disk connected, ให้เลือกใช้ "select disk 0" (รูปที่ 5).

 005

รูปที่ 5

7. ดังที่คุณเห็นในภาพด้านบน ดิสก์มีพาร์ทิชันอยู่แล้วถ้าคุณมีระบบปฏิบัติการอื่นมาก่อนคุณสามารถลบออกด้วย 'clean' command (รูปที่ 6)

 006

รูปที่ 6

8.ตอนนี้ให้สร้างพาร์ติชันหลักเพื่อติดตั้ง Windows เข้าไปพิมพ์ "create part primary" และกด Enter( ตามรูปที่ 7)

หมายเหตุ: "create part primary" จะใช้พื้นที่ทั้งหมดของดิสก์เพื่อสร้างพาร์ติชัน

 007

รูปที่ 7

9.ลองตรวจดูว่ามีการสร้างพาร์ติชันหรือไม่ใช้คำสั่ง "list vol"  (รูปที่ 8)

 008

รูปที่ 8

10. ทำการฟอร์แมต HDD โดยสั่ง "format fs=ntfs quick" แล้วกด enter (Figure 9)

Note: ระบบจะทำการฟอร์แมต HDD จนเสร็จ

 009

รูปที่ 9

11. ออกจากการฟอร์แมตโดยสั่งพิมพ์ "exit", then close the command prompt (Figure 10).

 010

รูปที่ 10

12. ให้ทำการติดตั้งวินโดว์ต่อซึ่งจะเห็นแค่พาร์ติชั่นเดียว ให้ทำการคลิ๊ก NEXT  (รูปที่ 11).

 011

รูปที่ 11