การติดตั้ง Window Server 2008

การติดตั้งอาจติดตั้งผ่าน DVD หรือ Flash Drive โดยทำการ set Bios ตามประเภท Media 

001เลือก Time and currency format >>>>Thai

002

เลือก Install now

003

004

เลือก Full Installation

005

006

007

เลือก I accept the License terms

008

010เลือก Custorm (advanced)

011แบ่ง Partision ตามต้องการ เช่น C: และ D:

012เลือกติดตั้งระบบปฎิบัติการบน C:

013

014

015เซอร์เวอร์จะรีสตาร์ท 1 ครั้ง หากติดตั้งผ่าน Flash Drive ต้องดึงออกจากเครื่องเซอร์เวอร์

016

017

018หลังจากบูทระบบขึ้นมาใหม่จะทำการติดตั้งต่อ

019

020

021

022

023เลือก OK เพื่อทำการกำหนด Pass word ของ Admin

024

025

025

026

027

028029หากเป็น Window แท้ให้ทำการใส่ Product Key

030

030

031

032เมื่อป้อน Product Key ถูกต้องจะแสดง ask for genuine Microsoftware