ขั้นตอนการติดตั้ง CCBoot Server

หมายเหตุ CCboot รุ่นทดลองจะบริการลูกข่ายได้  5 เครื่อง หากต้องการหลายเครื่องต้องซื้อสิทธิ์ หรือหารุ่น Crack ซึ่งใช้งานได้แต่ไม่ใช่ของแท้
             1. อันดับแรกให้ทำการ  click ‘Next’ in the installation wizard (Figure 1-1).

01

 

02
เลือก CCboot Server Installation

12
เมื่อถึงหน้า Launch CCBoot ให้ยืนยันการติดตั้งสำเร็จเครื่องจะ restart 1 ครั้ง

03

04

เมื่อเครื่อง Restart ขึ้นมาใหม่ทดลองรันโปรแกรมจะได้หน้าตาดังภาพ

05

ทำการตรวจสอบเกี่ยวกับการ Register โดยเข้าไปที่เมนู Help >>>>About and Rigister

06

หากเป็นโปรแกรมซื้อสิทธิ์ให้กรอก License Code ที่ได้จากผู้ขายบงไป 

07

หากเป็นรุ่น Crack จะบอกเป็น Unlimit user

ขั้นตอนการตั้งค่าให้เซอร์เวอร์

           1.ที่เมนู General  เลือก >> Start iSCSI  >> Auto Add Client >> Auto >> Rename in Booting
           2.เลือก Enable Client Status
       
 

08

           3. ส่วนของเมนู DHCP Settings >>เลือก Start TFTP >> Start Proxy DHCP >> Using CCBoot DHCP
           4. ใส่ IP ของเครื่อง Server ที่ช่อง DHCP Server IP โดยกำหนดตาม IP ของระบบเครือข่ายที่ติดตั้ง ไอพีต้องอยู่นอกกลุ่ม DHCP ของ Router คือไอพีฟิกซ์ ของแต่ละองค์กร
           5. ใส่ไอพีเริ่มต้น ที่ช่อง IP Allocated Start
           6. ใส่ไอพีสุดท้าย ที่ช่อง IP Allocated End
           7. ใส่ไอพี Subnet Mask
           8. ใส่ไอพี Gateway
           9. ใส่ไอพี  DNS
          10. บันทึกค่าที่ตั้งไว้   OK

09

           11. การกำหนด DISK   การกำหนดค่าเราจะกำหนด 2 Disk คือ Image และ Write_Back ในกรณ๊สร้างระบบห้องเรียน

10