กิจกรรมด้านการบริการชุมชน

อาชีวะอาสา 2561

(ภาพเพิ่มเติม)

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 2561

(ภาพเพิ่มเติม)

ติดตั้งไฟฟ้าโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน

(ภาพเพิ่มเติม)

เราทำดีด้วยหัวใจ "เครื่องกลเติมอากาศ"

(ภาพเพิ่มเติม)

ชุมชนปลอดภัยใช้ไฟ PEA 2559

(ภาพเพิ่มเติม)

Fixit 4.0 เขาบายศรี

(ภาพเพิ่มเติม)

ฝากข้อความถึงแผนกวิชา