ELECTRICAL POWER DEPARTMENT

Chanthaburi Technical College

ELECTRICAL POWER DEPARTMENT

Chanthaburi Technical College

ELECTRICAL POWER DEPARTMENT

Chanthaburi Technical College

ELECTRICAL POWER DEPARTMENT

Chanthaburi Technical College

ELECTRICAL POWER DEPARTMENT

Chanthaburi Technical College

previous arrow
next arrow
Slider

เข้าสู่ระบบ

check

register1

ปฏิทินกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน 2/2561

ปฐมนิเทศนักศึกษาฝึกงาน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 18 ตุลาคม 2561 เวลา 08.00 น. -12.00 น....

ลงทะเบียนเรียน 2/2561

ลงทะเบียนเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 วันที่ 8-12 ตุลาคม 2561 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียน (click)...

ตารางเรียน ตารางสอน

ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

click ดูตารางเรียน

ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562

click ดูตารางสอน

ตารางเรียน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

click ดูตารางเรียน

ตารางสอน

ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

click ดูตารางสอน

บทความ

1. Diskless CCboot และความต้องการของระบบ
   
           1.1. การติดตั้ง Window Server 2008

           1.2. การติดตั้ง CCboot Server

           1.3. การติดตั้ง Window10 แบบ single partition

         1.4 วิธีสร้าง bootable client image.           

2..ผลสัมฤทธิ์ห้องเรียน 511
3. ผลสัมฤทธิ์ห้องเรียน 514
4. ผลสัมฤทธิ์ห้องเรียน 521
5. ผลสัมฤทธิ์ห้องเรียน 522
          

ศิษย์เก่า

โชคชัย สุดประเสริฐ
โชคชัย สุดประเสริฐ

ศิษย์เก่า ปวส.2559

*****

ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยาเขตจันทบุรี

วชิรวิทย์ บำรุงกิจ
วชิรวิทย์ บำรุงกิจ

ศิษย์เก่า ปวส.2559

*****

ปัจจุบัน กำลังศึกษาที่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กรุงเทพฯ

กิตติธัช กองจินดา
กิตติธัช กองจินดา

ศิษย์เก่า ปวช.2559

*****

ปัจจุบัน พนักงานช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (HOTLINE)

รัชพันธ์ มงคลศิริ
รัชพันธ์ มงคลศิริ

ศิษย์เก่า ปวช.2559

*****

ปัจจุบัน พนักงานช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (HOTLINE)

จาตุรงค์  สาสะเน
จาตุรงค์ สาสะเน

ศิษย์เก่า ปวช.2558

*****

ปัจจุบัน พนักงานช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค (HOTLINE)

ตุลยวัต  โยธาวงษ์
ตุลยวัต โยธาวงษ์

ศิษย์เก่า ปวส.2558

*****

ปัจจุบัน พนักงานช่าง การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จันทบุรี

ฝากข้อความถึงแผนกวิชา